Restaurare și întărire comună

restaurare și întărire comună

Reconstructia TNB

Articolul Cepari, Olt este un subiect de care restaurare și întărire comună ocupă Proiectul Româniao inițiativă de a îmbunătăți calitatea și acoperirea articolelor Wikipedia legate de România Dacă doriți să participați la acest proiect, vă rugăm să vă înscrieți aici. Ciot Acest articol a fost evaluat ca făcând parte din grupa Ciot pe scala de calitate.

restaurare și întărire comună

Neclasificat Acest articol încă nu a fost evaluat pe scala de importanță. Satul Cepari, judetul Olt Laurenţiu Comănescu Din informaţiile culese de la localnici, din cercetarea documentelor de arhivă, reiese faptul că satul Cepari a existat cu mult înainte de construirea statelor feudale româneşti. Băleanu jumătate din sat, pentru a plăti dăjdiile domneşti.

Despre denumirea satului Cepari există informaţii de la învăţătorul D. Pe valea Beicii, care trecea la est de comună, era mai înainte un lac, care astăzi poartă numele de Balta Mare.

Discuție:Cepari, Olt

Aici era un ţipar — peşte foarte mare, aşa că se vestise şi când veneau pe aici şi alţi fugari, rude de-ale lor. Puţin mai târziu învăţătorul Ilie Preda susţinea că nume de Cepari ar veni de la faptul că cepărenii erau mari cultivatori de ceapă, cu care făceau negoţ prin satele megieşe, şi considera că această comună era una dintre cele mai vechi aşezări din judeţ.

  1. Durere în ambele articulații ale umărului
  2. Braț cu artrită reumatoidă
  3. De ce articulațiile umărului doare în timpul somnului
  4. Simptomele artritei și tratamentul degetelor

Prezenţa oamenilor pe aceste meleaguri este confirmată de monedele romane din bronz emise în timpul împăratului Constantin Clorus d. Hr ce au fost descoperite în curtea unui localnic din sat.

restaurare și întărire comună

Pentru satul Cepari, informaţiile despre biserică sunt mai reduse şi mai târzii faţă de datele privind atestarea acestei localităţi. Sunt mărturii că, în timpul epidemiei de ciumă ciuma lui Carageanăvălirii otomane, oamenii locuiau în bordeie pe dealuri.

Resturile de aşezări omeneşti din dealul Ciochina, deal, râpos, cu deschidere şi câmp larg spre câmpie ne arată convingător că în acele timpuri, aşezările umane n-au fost pe valea pârâului Beica, în vatra satului de azi, ci pe dealuri, în bordeie semi-îngropate, acest lucru încredinţându-ne că exista şi aici, probabil, o biserică-bordei sau o bisericuţă din lemn, oricât de rudimentară ar fi fost ea.

Infiintarea unui Centru social pentru copii proveniti din familii cu parinti plecati Sprijinirea infiintarii de intreprinderi sociale Identificarea posibilitatilor de stabilire a parteneriatelor locale pentru furnizarea si dezvoltarea serviciilor sociale Promovarea parteneriatelor locale de tip public-privat in domeniul social V. MEDIU Sprijinirea operatorului de salubritate prin identificarea in comun a solutiilor optime privind managmentul deseurilor Extinderea serviciilor de colectare a deseurilor Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru colectarea selectiva a deseurilor Desfasurarea de campanii de educatie si constrientizare a populatiei cu privire la importanta colectarii selective a deseurilor Amenajarea spatiilor publice cu pubele de gunoi Constientizarea agentilor economici cu privire la importanta si procedurile de colectare selectiva a deseurilor Promovarea colectarii selective a deseurilor de echipamente electrice si electronice Dotarea cu utilaje si echipamente pentru servicul de gospodarie comunala si salubritate Achizitie utilaj multifunctional pentru dezapezire si intretinere spatii verzi Organizarea de campanii de ecologizare a cadrului natural Realizarea de actiuni de impadurire. Problematica promovării egalităţii  de  șanse  în  viaţa  socială  pentru  ambele  sexe  constituie  o  cerinţă  esențială  pentru societatea românească, fiind considerată o componentă de bază a preocupării restaurare și întărire comună respectarea drepturilor fundamentale ale oamenilor. În  elaborarea  strategiei  s-a  urmărit  coordonarea  programelor  şi  politicilor  sectoriale servicii  sociale,  educaţie,  sănătate  în  funcţie  de  problemele  teritoriale  în  vederea  eliminării disparităţilor  de  dezvoltare  prezente  în  zonele  rurale  şi  incluziunii  grupurilor  defavorizate  sau expuse riscului.

Tot ca mărturie stă şi mănăstirea Schitul Zătreşti sau mai bine zis ruinele acestei mănăstiri, ce abia mai supravieţuiesc astăzi, construită după toate probabilităţile în timpul lui Radu de la Afumaţi.

După unele surse care s-ar baza pe un studiu al istoricului Nicolae Iorga, aflăm că mănăstirea ar fi fost construită de un anume Zătrea şi că aici duceau viaţa monahală circa 60 de călugări.

stadiile osteochondrozei genunchiului

Nu se cunosc prea bine cauzele care au dus la dărâmarea ei, dar este sigur că atâta timp cât a funcţionat acest locaş a fost un izvor viu de sfinţenie rămânând până astăzi în amintirile oamenilor. Urmele existenţei ei se văd şi astăzi, locul unde a fost zidită fiind îngrădit cu gard.

Zidurile groase de circa un metru au făcut posibilă stabilitatea şi rezistenţa ei de-a lungul anilor.

restaurare și întărire comună

Odată cu trecerea timpului, datorită intemperiilor vremii a fost nevoie ca biserica să fie reparată şi consolidată în mai multe rânduri. O astfel de reparaţie majoră s-a făcut la anulprin legarea structurii cu tiranţi metalici dispuşi pe direcţie transversală faţă de clădire, în pronaos şi în naos. Tot în acest an a fost construită şi pictată actuala tindă a bisericii, iar în anul s-a electrificat biserica şi a fost restaurată pictura.

În anulbiserica a fost acoperită cu tablă nouă, pictura a fost restaurată şi s-a construit o sobă nouă din teracotă pentru încălzirea sfântului locaş.

DIY GFK Boot restaurieren Paddelboot Falke zum Kajak \

În anul prin grija şi nevoia ca biserica să aibă o casă, unde restaurare și întărire comună locuiască preotul şi familia lui, a fost construită casa parohială. După mai bine de de ani de existenţă, biserica ajunsese să prezinte fisuri majore pe pereţii laterali şi în Sfântul Altar având nevoie să fie consolidată şi restaurată.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI 2014 – 2020

Restaurare și întărire comună în anul după ce au fost luate aprobările legale fiind alcătuită o documentaţie de lucrări ce a fost avizată la Comisia Regională nr. În anul a fost restaurată pictura durere în picioare în zona șoldului şi exterioară a bisericii, iar în perioada a fost construită cancelaria parohială şi sala de mese pentru nevoile enoriaşilor, toate aceste lucrări fiind posibile prin strădania preotului actual al parohiei Cepari, preot paroh iconom Stavrofor Dobrescu Sorin hirotonit preot paroh de către Prea Sfinţia Sa Gherasim, Episcopul Râmnicului.

Astfel după toate aceste lucrării de restaurare pe data de 17 septembrie într-o zi de duminică a fost oficiată o impresionantă slujbă de resfinţire, cu un important sobor de preoţi care a binecuvântat sfântul lăcaş avându-l în frunte pe Prea Sfinţia Sa Gherasim, Episcopul Râmnicului.

Mănăstirea Tazlău va solicita în luna august a. Amplasamentul: Proiectul se va implementa în localitatea Tazlău, Str.

Interesantarticole