Numele preparatului de țesut conjunctiv. Încărcat de

Gastronomie moleculară
  1. Aortocardioscleroza: Ce este o boală? - Distonie July
  2. Boli ale mâinilor

Metode utilizate în practica clinică Coloraţia uzuală — Hematoxilină-eozină Coloraţia uzuală — Hematoxilină-eozină Coloraţiile speciale Coloraţiile speciale Examenul microscopic extemporaneu Examenul microscopic extemporaneu Coloraţiile imunohistochimice Coloraţiile imunohistochimice 7 Preparatul microscopic Totalitatea obiectelor pregătite pentru a fi examinate la aparate optice măritoare în vederea studierii structurii lor. Totalitatea obiectelor pregătite pentru a fi examinate la aparate optice măritoare în vederea studierii structurii lor.

Componentele: Componentele: 1.

Meniu de navigare

Obiectul 2. Suportul: lama 3. Lamela Sunt de 2 tipuri: extemporanee şi permanente Sunt de 2 tipuri: extemporanee şi permanente 8 Preparatul microscopic I. Fixarea Piesa e introdusă în fixatori care previn degradarea enzimatică autoliza şi păstrează intactă structura tridimensională a ţesutului.

numele preparatului de țesut conjunctiv cum se tratează artroza de gradul II.

Formaldehida Fixatorii acţionează asupra proteinelor din ţesuturi prin 3 mecanisme: denaturare, coagulare şi precipitare 11 Preparatul microscopic Fixarea Aspectul unui fragment de ţesut după fixare Aspectul unui fragment de ţesut după fixare 12 Preparatul microscopic III.

Spălarea Îndepărtează excesul de fixator Îndepărtează excesul de fixator Se face cu apă sau alcool deshidratarea Se face cu apă sau alcool deshidratarea Decalcificarea Preparatele de os sau dinte Preparatele de os sau dinte Se face cu acizi şi numele preparatului de țesut conjunctiv schimbătoare de ioni sau prin electroliză Se face cu acizi şi răşini schimbătoare de ioni sau prin electroliză 13 Preparatul microscopic IV.

numele preparatului de țesut conjunctiv

Includerea în parafină Piesa e îmbibată şi înglobată într-o substanţă solidificabilă, denumită masă de includere. Piesa e îmbibată şi înglobată într-o substanţă solidificabilă, denumită masă de includere. Piesa devine rigidă şi poate fi secţionată în felii de ordinul µm 5μm. Această secţionare este necesară pentru a permite luminii să treacă prin preparatul microscopic şi apoi să ajungă la ochiul obsevatorului, care va examina imaginea microscopică a ţesutului 14 Preparatul microscopic Includerea în parafină Etape: 1.

Cum se pune \

Clarificarea cu solvenţi organici xilen, toluen miscibili atât în alcool cât şi în parafină, vor scoate alcoolul din ţesut 3. Includerea propriu-zisă 15 Preparatul microscopic Includerea în parafină Ţesuturi incluse în blocuri de parafină 16 Preparatul microscopic V.

artroza articulației șoldului ce este bea articulații diuretice rănit

Colorarea Evidenţiază elementele structurale Evidenţiază elementele structurale Coloranţii histologici se fixează pe anumite componente structurale Coloranţii histologici se fixează pe anumite componente structurale Coloranţi artificiali: derivaţi din hidrocarburi aromatice şi, în funcţie de natura cromoforului, pot fi: 1.

Bazici: albastrul de metilen, albastrul de toluidină, fuxina bazică 2. Acizi: eozina, fuxina acidă, eritrozina, orange G dexametazona intramuscular pentru dureri articulare. Neutri: eozinatul de azur de metilen 4. Indiferenţi: Sudan III, Scharlach Roth Coloranţi naturali: carminul, hematoxilina, orceina 19 Preparatul microscopic Colorarea Bazofilie Bazofilie Acidofilie Acidofilie Neutrofilie Neutrofilie Termeni care se referă la afinitatea tinctorială de coloraţie a diferitelor elemente faţă de baze, acizi sau substanţe neutre.

După electivitate: difuze şi elective 2.

Mult mai mult decât documente.

După modul de acţiune: directe şi indirecte 3. După procedeul de executare: progresive şi regresive 4. Hematoxilina-colorant bazic- colorează în ALBASTRU structurile bazofile: acizii nucleici- ADN-nucleu; ARN- ribozomi Eozina —colorant acid- colorează în ROŞU structurile acidofile sau eozinofile: proteinele — în citoplasmă şi în matricea extracelulară Structurile cu conţinut ridicat de substanţe lipidice celule adipoase, mielina rămân optic vide; 22 Preparatul microscopic Coloraţia HE Celulele: funcţia biochimică şi distribuţia elementelor componente.

numele preparatului de țesut conjunctiv tratament după leziunea șoldului

Celulele adulte sau îmbătrânite, cu activitate metabolică redusă, au nuclei hipercromi heterocromatina inactivă se colorează intens bazofil Celulele adulte sau îmbătrânite, cu activitate metabolică redusă, au nuclei hipercromi heterocromatina inactivă se colorează intens bazofil 23 Preparatul microscopic Coloraţia HE Citoplasma Celulele care sintetizează proteine conţin numeroşi ribozomi liberi şi RER bine dezvoltat şi prezintă un aspect bazofil al citoplasmei H colorează ARN din ribozomi în albastru Celulele care sintetizează proteine conţin numeroşi ribozomi liberi şi RER bine dezvoltat şi prezintă un aspect bazofil al citoplasmei H colorează ARN din ribozomi în albastru Celulele implicate în transportul de ioni conţin numeroase mitocondrii şi prezintă un aspect eozinofil al citoplasmei E colorează proteinele cationice: citocromii în roşu.

Celulele implicate în transportul de ioni conţin numeroase mitocondrii şi prezintă un aspect eozinofil al citoplasmei E colorează proteinele cationice: citocromii în roşu.

  • Dieta bolilor articulare
  • Tesuturile difera prin modul de dispunere a componentelor si predominanta unor componente.

Fibrele musculare au aspect intens eozinofil datorită fixării eozinei pe proteinele contractile din miofibrile. Fragmentele de ţesut nu sunt preparate numele preparatului de țesut conjunctiv solvenţi organici, solvenţi organici, pentru a nu dizolva subst. Evidenţiază membrana bazală a epiteliilor.

variatii de testut conjunctiv

Preparat necolorat 34 Preparatul microscopic VII. Montarea VIII. Metode utilizate în cercetare SEM - scanning electron microscopy.

Interesantarticole